Ammattimaista vaatimustenhallintaa

Selkeät, hallittavat ja testattavat vaatimukset ovat edellytys onnistuneeseen kehitykseen. Ilman ammattimaisesti hoidettua vaatimustenhallintaa projektien kustannukset ja aikataulut pettävät.

SoftQA Oy on erikoistunut vaatimustenhallinnan kehittämiseen. Pyrkimyksenä on nostaa vaatimustenhallinta ammattimaisen osaamisen tasolle.

Tarjoamme vaatimustenhallinnan alueella konsultointia ja koulutusta. SoftQA:n erityisalueita ovat mm. Rational DOORS® -ohjelmiston sekä muiden Rational (Requirements Composer, DOORS Next Generation) vaatimustenhallinnan ohjelmistojen konsultointi ja koulutus.

Vaatimustenhallintaa kehitettäessä SoftQA voi kartoittaa hankkeen sekä ohjelmistojen käyttöönoton järkevät tavoitteet, rakenteet, toimintatavat sekä valvoa toteutusta, jotta ennalta asetetut tavoitteet saavutetaan. Muita yrityksen tarjoamia konsultointi- ja koulutusalueita ovat systems engineering, laadunkehitys sekä ohjelmistotuotannon prosessien kehittäminen.

Lisätietoa SoftQA:n toiminnasta on Referenssit -sivulla sekä PDF-muotoisessa esityksessä (PDF, noin 60 kB). SoftQA on IBM Business Partner-jäsen.